Funakoshi Shotokan
Karate Association
+38 (093) 315 48 90